Přílohy ke stažení

 1. 01_STRNAD_Rozpočtové opatření č. 7_2022 - anonym..pdf [PDF, 410 kB]
 2. 02_STRNAD_Rozpočtové opatření č. 1_2023 - anonym..pdf [PDF, 298 kB]
 3. 03_STRNAD_Změna č. 5 Územního plánu Čáslav - anonym..pdf [PDF, 307 kB]
 4. 04_STRNAD_Změna č. 6 Územního plánu Čáslav - anonym..pdf [PDF, 70 kB]
 5. 05_STRNAD_Změna č. 6 Územního plánu Čáslav I.) _ anonym. [PDF, 525 kB]
 6. 06_STRNAD_Změna č. 6 Územního plánu Čáslav II.) _ anonym. [PDF, 452 kB]
 7. 07_STRNAD_Změna č. 6 Územního plánu Čáslav III.) _ anonym. [PDF, 456 kB]
 8. 08_STRNAD_Změna č. 6 Územního plánu Čáslav IV.) _ anonym. [PDF, 410 kB]
 9. 09_STRNAD_Změna č. 6 Územního plánu Čáslav V.) _ anonym. [PDF, 1,33 MB]
 10. 10_STRNAD_Odvolání a navržení zástupce města do funkce člena dozorčí rady spol. MVE PLUS, s.r.o. - anonym..pdf [PDF, 102 kB]
 11. 11_STRNAD_Volba přísedícího u Okresního soudu v Kutné Hoře - anonym..pdf [PDF, 590 kB]
 12. 12_STRNAD_Souhlas k podání žádosti o dotaci a schválení investičního záměru Rekonstrukce Osaria obětí 1. světové války na hřbitově v Čáslavi -anonym..pdf [PDF, 5,34 MB]
 13. 13_VACULÍKOVÁ_Delegování zástupce do Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Čáslavsko - anonym..pdf [PDF, 92 kB]
 14. 14_VACULÍKOVÁ_Záměr prodeje pozemku p.č. 1226_2 v k.ú. Čáslav (Nazaret) - anonym..pdf [PDF, 938 kB]
 15. 15_VACULÍKOVÁ_Záměr prodeje pozemku p.č. St. 1563_1 v k.ú. Čáslav_SVJ Dusíkova - anomym..pdf [PDF, 1,65 MB]
 16. 16_VACULÍKOVÁ_Zpracování územní studie – areál Prokopa Holého Čáslav - anonym..pdf [PDF, 51,93 MB]
 17. 17_VACULÍKOVÁ_Dohoda.., Kupní smlouva.. a Bezúplatná smlouva.. se spol. PROFISTAV Litomyšl, a.s. - anonym..pdf [PDF, 3,3 MB]
 18. 18_VACULÍKOVÁ_Bezúpl.převod části p.p.č. 2134_1, p.p.č. 1762_29 a p.č. 1776_149 a bezúpl.nabytí p.p.č. 309_2, části p.p.č. 309_3, p.p.č. 309_4, ... - anonym..pdf [PDF, 2,09 MB]
 19. 19_ŽALOUDEK_Vyhodnocení Programu regenerace městské památkové zóny Čáslav za rok 2022 - anonym..pdf [PDF, 1,36 MB]
 20. 19_ŽALOUDEK_Vyhodnocení Programu regenerace městské památkové zóny Čáslav za rok 2022_PŘÍLOHY - anonym..pdf [PDF, 9,71 MB]
 21. 20_RONOVSKÝ_Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Čáslav v obci Drobovice u Čáslavi - anonym..pdf [PDF, 1,69 MB]