Zprávy pro zasedání ZM 7. 2. 2022

Přílohy ke stažení

 1. 1_MÁLEK_Udělení čestného občanství města Čáslavi MUDr. Jiřímu Kunáškovi-anonym..pdf [PDF, 107 kB]
 2. 2_HORSKÝ_Rozpočtové opatření č. 7_2021-anonym..pdf [PDF, 309 kB]
 3. 3_HORSKÝ_Rozpočtové opatření č. 1_2022-anonym..pdf [PDF, 230 kB]
 4. 4_HORSKÝ_Výjimka z Pravidel pro pořizování změn Územního plánu Čáslav-anonym..pdf [PDF, 81 kB]
 5. 5_HORSKÝ_Uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti-anonym..pdf [PDF, 891 kB]
 6. 6_HORSKÝ_Uzavření Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti-anonym..pdf [PDF, 1,59 MB]
 7. 7_HORSKÝ_Vyhodnocení dotací z rozpočtu města Čáslavi na rok 2022 – program SPORT-anonym..pdf [PDF, 198 kB]
 8. 8_JUSKO_Zpráva o činnosti finančního výboru 2021-anonym..pdf [PDF, 1,34 MB]
 9. 9_JUSKO_Plán kontrolní činnosti na rok 2022 pro Finanční výbor-anonym..pdf [PDF, 95 kB]
 10. 10_KRÚPOVÁ_Záměr koupě pozemků - p.č. 685_72 a 298_33 a 298_34 v k.ú. Čáslav-anonym..pdf [PDF, 1,21 MB]
 11. 11_KRÚPOVÁ_Zrušení usnesení č. ZM_84_2019 + Záměr koupě části pozemku č. 1594 a koupě pozemku st.p.č. 3831 v k.ú. Čáslav - anonym..pdf [PDF, 2,08 MB]
 12. 12_KRÚPOVÁ_Koupě pozemku č. 659_3 a části pozemku 658_74 v k.ú. Čáslav-anonym..pdf [PDF, 692 kB]
 13. 13_KRÚPOVÁ_Prodej pozemku - p.č. 2038_1 v k.ú. Čáslav-anonym..pdf [PDF, 2,51 MB]
 14. 14_KRÚPOVÁ_Záměr prodeje části pozemku p.č. 197_2 v k.ú. Čáslav-anonym..pdf [PDF, 1,47 MB]
 15. 15_KRÚPOVÁ_Předání vodovodního a kanalizačního řádu v oblasti Na Skále v Čáslavi spol. VHS-anonym..pdf [PDF, 3,19 MB]