Zprávy pro zasedání ZM 16. 11. 2022

Přílohy ke stažení

 1. 01_VACULÍKOVÁ_Rozpočtové opatření č. 5_2022_anomym..pdf [PDF, 352 kB]
 2. 02_VACULÍKOVÁ_Střednědobý výhled rozpočtu Města Čáslavi na roky 2023-2027_anonym..pdf [PDF, 8,17 MB]
 3. 03_VACULÍKOVÁ_Souhlasné prohlášení k pozemkům v Čáslavi pro Ing. Josefa B._anonym..pdf [PDF, 3,71 MB]
 4. 04_VACULÍKOVÁ_Záměr směny pozemku p.č. St. 2205 v k.ú. Čáslav v majetku města Čáslavi za pozemek p.č. St. 578_2 v k.ú. Čáslav v majetku Středočeského kraje_anonym..pdf [PDF, 3,23 MB]
 5. 05_VACULÍKOVÁ_a) Prodej části pozemku p.č. 1172_39 manželům J.; b) Prodej části pozemku p.č. 1172_39 panu Miloši B._anonym..pdf [PDF, 1,24 MB]
 6. 06_VACULÍKOVÁ_Prodej pozemku p.č. 1420_3 v k.ú. Čáslav spol. Tormit s.r.o._anonym..pdf [PDF, 2,14 MB]
 7. 07_VACULÍKOVÁ_Směna části pozemků p.č. 2053 a p.č. 2051 v k.ú. Čáslav za část pozemku p.č. 1262 v k.ú. Močovice_anonym.pdf [PDF, 2,58 MB]
 8. 08_VACULÍKOVÁ_Odkup pozemku pod chodníkem (součást pozemku p.č. 1776_36) v k.ú. Čáslav_anonym..pdf [PDF, 1,65 MB]
 9. 09_VACULÍKOVÁ_Zřízení finančního a kontrolního výboru_anonym..pdf [PDF, 103 kB]
 10. 10_RONOVSKÝ_Výše odměny neuvolněného místostarosty_anonym..pdf [PDF, 255 kB]
 11. Dz1_VACULÍKOVÁ_Dodatek č.1 k Plánu rozvoje sportu v Čáslavi do roku 2025 - anonym..pdf [PDF, 1,85 MB]
 12. Dz2_VACULÍKOVÁ_NSA-Výzva Standardizovaná infrastruktura_Dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací z Národní sportovní - anonym..pdf [PDF, 881 kB]