Zprávy pro zasedání ZM 11. 4. 2022

Přílohy ke stažení

 1. 01_HORSKÝ_Rozpočtové opatření č. 2_2022 - anonym..pdf [PDF, 323 kB]
 2. 02_HORSKÝ_Čáslav –nový přechod v ul. Žacká, stavební úprava přechodu v ul. Jeníkovská a nová podélná stání v ul.. Dusíkova – Zahájení zadávacího řízení - anonym..pdf [PDF, 1,64 MB]
 3. 03_MÁLEK_Poskytnutí individuální dotace – Festival Formanova Čáslav (1. ročník) - anonym..pdf [PDF, 2,15 MB]
 4. 04_HORSKÝ_Rozdělení příspěvku od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. v roce 2022 anonym..pdf [PDF, 2,79 MB]
 5. 05_KRÚPOVÁ_Záměr odkoupit pozemek pod chodníkem, který je součástí pozemku p.č. 1776_36 v k.ú. Čáslav - anonym..pdf [PDF, 1,04 MB]
 6. 06_KRÚPOVÁ_Odkoupení části pozemku p.č. 1594 a pozemku st. p.č. 3831 oba v k.ú. Čáslav a prodej části pozemku st.p.č. 357 v k.ú. Čáslav - anonym..pdf [PDF, 2,72 MB]
 7. 07_KRÚPOVÁ_Odkoupení pozemku p.č. 658_72, 298_33 a pozemku p.č. 298_34, vše v k.ú. Čáslav - anonym..pdf [PDF, 1,09 MB]
 8. 08_KRÚPOVÁ_Záměr prodeje části pozemku p.č. 658_30 v k.ú. Čáslav - anonym..pdf [PDF, 1,19 MB]
 9. 09_KRÚPOVÁ_Prodej části pozemku p.č. 197_2 v k.ú. Čáslav - anonym..pdf [PDF, 1,9 MB]
 10. 10_BLAŽEJ_Zpráva o činnosti Kontrolního výboru v roce 2021 - anonym..pdf [PDF, 147 kB]
 11. 11_JUSKO_Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za leden – únor 2022 - anonym..pdf [PDF, 153 kB]
 12. 12_VELÍMSKÝ_Vyhodnocení Programu regenerace městské památkové zóny za rok 2021 - anonym..pdf [PDF, 18,06 MB]
 13. 13_VELÍMSKÝ_Program regenerace městské památkové zóny pro rok 2022 - anonym..pdf [PDF, 5,54 MB]
 14. 14_VELÍMSKÝ_Poskytnutí dotací z Programu kultura, spolková činnost a cestovní ruch na rok 2022 - anonym..pdf [PDF, 901 kB]
 15. Dz1_MÁLEK_Prominutí místních poplatků a jejich příslušenství z důvodu mimořádné události - anonym..pdf [PDF, 544 kB]
 16. Iz1_BLAŽEJ_Uvolnění z funkce člena kontrolního výboru - anonym..pdf [PDF, 159 kB]