Zprávy pro zasedání ZM 10.2.2020

Přílohy ke stažení

 1. 1_Rozpočtové opatření č. 7_2019 [PDF, 2,98 MB]
 2. 2_Výsledky rozpočtového hospodaření [PDF, 847 kB]
 3. 3_Rozpočtové opatření č. 1_2020 [PDF, 1,76 MB]
 4. 4_Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav [PDF, 1,24 MB]
 5. 5_Nový Jednací řád Zastupitelstva města Čáslavi [PDF, 4,26 MB]
 6. 6_Schválení Dodatků č. 12 – Arriva Východní Čechy a.s. [PDF, 1,7 MB]
 7. 7_Plán kontrolní činnosti na rok 2020 pro Finanční výbor města Čáslavi [PDF, 460 kB]
 8. 8_Záměr k uzavření smluv o smlouvách budoucích na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi [PDF, 6,45 MB]
 9. 9_Pravidla pro pořizování změn Územního plánu města Čáslavi [PDF, 1,58 MB]
 10. 10_Návrh na pořízení změny Územního plánu města Čáslavi [PDF, 419 kB]
 11. 11_Dotace z programu SPORT [PDF, 1,01 MB]
 12. 12_Nabytí pozemků st.p.č. 370_2 a 370_3 v k.ú. Čáslav [PDF, 864 kB]
 13. 13_Prodej části pozemku p.č. 285_1 v k.ú. Čáslav [PDF, 1,03 MB]
 14. 14_Záměr o bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2013_5 v k.ú. Čáslav [PDF, 846 kB]
 15. 15_Záměr prodat pozemek p.č. 1728_93 v k.ú. Čáslav [PDF, 1,29 MB]
 16. 16_Prominutí úroků z prodlení úhrady nájemného a služeb za byt č. 20 v č.p. 86 v Čáslavi [PDF, 645 kB]
 17. 17_Souhrnná zpráva Kontrolního výboru města Čáslavi za rok 2019 [PDF, 280 kB]
 18. 18_Nominace nových členů Kontrolního výboru města Čáslavi [PDF, 235 kB]
 19. 19_Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2019 [PDF, 234 kB]