Komunikační strategie města Čáslav

Dokument je zaměřen na marketingovou komunikaci města Čáslav jako obce s rozšířenou působností. Hlavním cílem je navrhnout strategii marketingové komunikace města zaměřenou na naplňování strategie a programových dokumentů města, vedoucí ke zvýšení efektivnosti komunikace se zvolenými cílovými skupinami. Principy marketingové komunikace lze účelně zakomponovat do rozvoje města a lépe tak uspokojit potřeby veřejnosti. Marketing města lze vhodně využít v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, volnočasových aktivit. Má kladný vliv na celkové vnímání města, ekonomickou situaci a vlastní kvalitu života obyvatel.

 

logo_opz

Komunikační strategie města byla zpracována v rámci projektu „Efektivní a přívětivá správa města Čáslavi“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016855 spolufinancovaného Evropskou unií, z Operačního programu Zaměstnanost.