Komunikační strategie města Čáslav

Dokument je zaměřen na marketingovou komunikaci města Čáslav jako obce s rozšířenou působností. Hlavním cílem je navrhnout strategii marketingové komunikace města zaměřenou na naplňování strategie a programových dokumentů města, vedoucí ke zvýšení efektivnosti komunikace se zvolenými cílovými skupinami. Principy marketingové komunikace lze účelně zakomponovat do rozvoje města a lépe tak uspokojit potřeby veřejnosti. Marketing města lze vhodně využít v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, volnočasových aktivit. Má kladný vliv na celkové vnímání města, ekonomickou situaci a vlastní kvalitu života obyvatel.