Územní studie areálu Prokopa Holého

První veřejné setkání nad územní studií

Záznam ze seznámení veřejnosti s Územní studií areálu Prokopa Holého z 16. 5. 2022, které se uskutečnilo na Nové scéně Dusíkova divadla od 18:00, viz https://bit.ly/VP160522

Termín 2. setkání na místě plánované bytové výstavby je stanoven na středu 1. 6. 2022 (od 17:00 do 18:00) u č. p. 1905 Prokopa Holého. 

Zasílat své dotazy či připomínky ke studii můžete do 30. 5. 2022 na e-mailovou adresu motyckova@meucaslav.cz.

 

Druhé veřejné setkání nad územní studií

Zde proběhlo připomínkování návrhu územní studie areálu a dialog s architekty. Následné 3. veřejné projednávání je plánováno na třetí týden v červenci. Bližší termín bude včas upřesněn. Upravená územní studie bude vyvěšena týden před termínem osobního setkání na webu města spolu s pozvánkou na 3. projednávání.

Stále sbíráme podněty, návrhy a připomínky na: motyckova@meucaslav.cz, a to do 15. 6. 2022! Protokol, e-maily a sebrané připomínky z obou jednání budou podkladem pro úpravu studie.

EDIT 30. 6. 2022 – vyvěšení souhrnného dokumentu s dotazy/připomínkami občanů včetně odpovědí viz příloha ke stažení.

 

Třetí veřejné setkání nad územní studií

Třetí veřejné setkání k představení nejnovější upravené podoby územní studie se uskuteční 18. 7. 2022 od 18:00 na Nové scéně Dusíkova divadla. Všichni občané jsou srdečně zváni k projednávání a diskutování zapracovaných podnětů.

Setkání můžete sledovat i přes náš YT kanál.

EDIT 19. 7. 2022

Záznam ze třetího veřejného setkání: https://bit.ly/VS180722 

Stále sbíráme podněty, návrhy a připomínky na: motyckova@meucaslav.cz, a to do 31. 8. 2022! 

Do konce září bude vyhotovena finální verze územní studie areálu Prokopa Holého a na začátku října dojde ke zveřejnění finalizovaného dokumentu studie. 

 

Čtvrté veřejné setkání (1. v roce 2023) nad územní studií

Čtvrté veřejné setkání k představení nejnovější upravené podoby územní studie se uskutečnilo 20. 3. 2023 od 17:00 přímo na místě u č. p. 1905 Prokopa Holého. 

 27. 3. 2023 – protokol ze setkání, viz příloha ke stažení