Pěší zóna

Dne 6. září 2022 se v 18:00 před Otakarovou baštou uskuteční veřejné setkání architektů města Čáslavi s občany.

Cílem tohoto setkání je sběr dat, podnětů a informací týkající se pěší zóny a přilehlých území pro přípravu podkladů urbanisticko-architektonické soutěže. 

Srdečně zveme veřejnost na přátelské setkání a příjemnou diskusi.

Odkaz na online stream: https://bit.ly/OSPZ060922

Odkaz na online dotazník: https://bit.ly/DotaznikPZ 

 

mapa