Žádosti ke stavebnímu řízení

Přílohy ke stažení

 1. Ohlášení dokončení stavby.pdf [DOCX, 1,91 MB]
 2. prohlášení stavebníka.pdf [DOCX, 7 kB]
 3. Žádost o přidělení č.p. (č.ev.).pdf [DOCX, 1,9 MB]
 4. společné oznámení záměru - př16.docx [DOCX, 33 kB]
 5. Ohlášení odstranění - př15.doc [DOC, 89 kB]
 6. Oznámení změny v užívání stavby - př14.doc [DOC, 87 kB]
 7. Žádost o povolení předčasného užívání stavby - př13.doc [DOC, 97 kB]
 8. žádost o vydání kolaudačního souhlasu - př12.doc [DOC, 94 kB]
 9. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - př10.doc [DOC, 92 kB]
 10. žádost o stavební povolení - př9.docx [DOCX, 49 kB]
 11. Ohlášení stavby - př8.docx [DOCX, 47 kB]
 12. Oznámení záměru -př7.doc [DOC, 90 kB]
 13. Žádost o vydání společného povolení - př6.docx [DOCX, 56 kB]
 14. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - př5.doc [DOC, 88 kB]
 15. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - př4.doc [DOC, 93 kB]
 16. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - př3.doc [DOC, 96 kB]
 17. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - př2.doc [DOC, 100 kB]
 18. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - př1.doc [DOC, 102 kB]
 19. Pasport stavby.doc [DOC, 95 kB]
 20. prodloužení lhůty k dokončení stavby.doc [DOC, 54 kB]
 21. Prohlášení osoby vykonávající stavební dozor.doc [DOC, 46 kB]
 22. Žádost o prodloužení lhůty stavebního povolení.doc [DOC, 47 kB]
 23. žádost o vydání ZS dotčeného orgánu.doc [DOC, 58 kB]
 24. žádost o vyjímku.doc [DOC, 61 kB]