Vydávání OP

Vydávání občanských průkazů dle zákona 269/2021 Sb.

 

Podání žádosti

Občan může požádat o vydání občanského průkazu (dále jen „OP“) v následujících lhůtách:

 • do 30 dnů od podání žádosti
 • do 5 pracovních dnů od podání žádosti
 • do 24 hodin v pracovních dnech od podání žádosti

 

Ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti může občan požádat o vydání OP kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části (dále jen „ORP“).

Ve zrychleném režimu, a to do 5 pracovních dnů od podání žádosti nebo do 24 hodin.

V pracovních dnech od podání žádosti může občan požádat o vydání OP u ORP a u Ministerstva vnitra ČR.

 

Doba platnosti OP

 • 5 let pro občana mladšího 15 let
 • 10 let pro občana, který dosáhl věku 15 let let                                                                  
 • 35 let pro občana, který dosáhl věku 70 let
 • 1 rok v případě, je-li vydán osobě, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů

               

 Převzetí OP

 • do 30 dnů od podání žádosti u ORP, u které byla žádost podána, nebo u jiné ORP, kterou občan uvedl v žádosti (při zaplacení správního poplatku ve výši 100 Kč)
 • do 5 pracovních dnů od podání žádosti u ORP, u které byla žádost podána, nebo u Ministerstva vnitra ČR
 • do 24 hodin v pracovních dnech pouze u Ministerstva vnitra ČR (adresa Ministerstva vnitra ČR: Na Pankráci 72, Praha 4, metro C – stanice Pražského povstání)

   

Správní poplatky

Správní poplatky za vydání OP osobám mladším 15 let:

 • 100 Kč v případě vydání OP ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti
 • 300 Kč v případě vydání OP ve lhůtě do 5 pracovních dnů od podání žádosti
 • 500 Kč v případě vydání OP ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech od podání žádosti

 

Správní poplatky za vydání OP osobám starším 15 let:

 • bez poplatku v případě vydání OP ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti
 • 500 Kč v případě vydání OP ve lhůtě do 5 pracovních dnů od podání žádosti
 • 1000 Kč v případě vydání OP ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech od podání žádosti

 

Další správní poplatky:

 • 200 Kč – za OP poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití OP nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy
 • 200 Kč – za přijetí žádosti osobě, která nemá trvalý pobyt na území ČR
 • 200 Kč – za přijetí žádosti z jiného důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního OP
 • 100 Kč – za převzetí OP u ORP, kterou osoba uvedla v žádosti
 • 200 Kč – vydání dočasného OP bezprostředně po nabytí státního občanství ČR osobám starším 15 let
 • 100 Kč – vydání dočasného OP bezprostředně po nabytí státního občanství ČR osobám mladším 15 let 

                       

Potřebné doklady

občan starší 15 let:

 • platný občanský průkaz
 • v případě, že občan nemůže předložit dosavadní OP, předloží platný cestovní pas, případně rodný list 
 • v případě omezení svéprávnosti žadatele je nutné doložit rozhodnutí soudu a usnesení o ustanovení opatrovníka a platný OP opatrovníka

občan mladší 15 let:                                                                                

 • občanský průkaz osoby mladší 15 let, pokud byl vydán
 • rodný list
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • cestovní pas, pokud byl vydán
 • správní poplatek

 

Povinnost předkládat osvědčení o státním občanství ČR:

 • doklad o státním občanství bude vyžadován pouze v případě, že vznikne důvodná pochybnost o státním občanství ČR

 

Informace pro imobilní žadatele o občanský průkaz

Služba je poskytována pouze občanům, kteří se nemohou z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k podání žádosti o vydání občanského průkazu osobně. Službu lze domluvit telefonicky (327 300 122) nebo prostřednictvím osoby pověřené imobilním občanem.