Vydávání CP

Vydávání cestovních pasů dle zákona 329/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Podání žádosti

Občan může požádat o vydání cestovního pasu (dále jen „CP“) v následujících lhůtách:

 • do 30 dnů od podání žádosti
 • do 5 pracovních dnů od podání žádosti
 • do 24 hodin v pracovních dnech od podání žádosti

Ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti může občan požádat o vydání CP kterýkoliv obecní úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části (dále jen „ORP“), případně na zastupitelském úřadě v zahraničí.

Ve zrychleném režimu, a to do 5 pracovních dnů od podání žádosti nebo do 24 hodin.

V pracovních dnech od podání žádosti může občan požádat o vydání CP u ORP a u Ministerstva vnitra ČR.

 

Doba platnosti CP

 • 5 let v případě CP pro občana mladšího 15 let
 • 10 let v případě CP pro občana, který dosáhl věku 15 let

 

 Převzetí CP

 • do 30 dnů od podání žádosti u ORP, u které byla žádost podána, nebo u jiné ORP, kterou občan uvedl v žádosti (při zaplacení správního poplatku ve výši 100 Kč)
 • do 5 pracovních dnů od podání žádosti u ORP, u které byla žádost podána, nebo u Ministerstva vnitra ČR
 • do 24 hodin v pracovních dnech pouze u Ministerstva vnitra ČR (adresa Ministerstva vnitra ČR: Na Pankráci 72, Praha 4, metro C – stanice Pražského povstání)

   

Správní poplatky

Správní poplatky za vydání CP osobám mladším 15 let:

 • 100 Kč v případě vydání CP ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti
 • 1 000 Kč v případě vydání CP ve lhůtě do 5 pracovních dnů od podání žádosti
 • 2 000 Kč v případě vydání CP ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech od podání žádosti

 

Správní poplatky za vydání CP osobám starším 15 let:

 • 600 Kč v případě vydání CP ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti
 • 3 000 Kč v případě vydání CP ve lhůtě do 5 pracovních dnů od podání žádosti
 • 6 000 Kč v případě vydání CP ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech od podání žádosti

 

Potřebné doklady

občan starší 18 let

 • platný občanský průkaz
 • cestovní pas – pokud byl vydán a dosud neodevzdán
 • správní poplatek

občan od 15 do 18 let

 • platný občanský průkaz
 • rodný list
 • občanský průkaz zákonného zástupce, který dává souhlas k vydání cestovního dokladu
 • cestovní pas – pokud byl vydán a dosud neodevzdán
 • správní poplatek

občan mladší 15 let

 • rodný list
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • cestovní pas – pokud byl vydán a dosud neodevzdán
 • správní poplatek

 

Povinnost předkládat osvědčení o státním občanství ČR:

 • doklad o státním občanství bude vyžadován pouze v případě, že vznikne důvodná pochybnost o státním občanství ČR