Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Josef Mašek

Bc. Josef Mašek

silniční hospodářství, registr vozidel

tel: 327 300 140
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Jana Šulcová

Jana Šulcová

silniční hospodářství

tel: 327 300 131
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Základní informace k životní situaci

Pokud stávající dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje současné situaci, lze podat návrh na jeho změnu. 
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o změnu dopravního značení je oprávněn podat občan, organizace či orgány. 
 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb. Místní úprava provozu je úprava provozu provedená např. dopravními značkami. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je provedena přenosnými dopravními značkami, přechodným vodorovným značením atd. 
 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost na příslušný úřad. 
 

Na které instituci životní situaci řešit

Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví na silnici I. třídy příslušný krajský úřad po předchozím písemném vyjádření orgánu Policie ČR. Na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci stanoví úpravu provozu příslušný obecní úřad s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření orgánu Policie ČR. 
 

Které doklady je nutné mít s sebou

Návrh na změnu dopravního značení, dokumentaci, z níž je patrné umístění navrhovaných značek a jejich přesné určení, písemné vyjádření Policie ČR. 
 

Které jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář ke stažení či v tištěné podobě na odboru dopravy.
 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny. 
 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně, v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů. 
 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky postupu mohou být: správce komunikace, Policie ČR, případně dotčené organizace, orgány nebo občané.
 

Kontaktní osoba 

Komunikace II. a III. třídy a veřejně účelové komunikace – Jana Šulcová, sulcova@meucaslav.cz, tel.: 327 300 131 

Místní komunikace Čáslav – Bc. Josef Mašek, masek@meucaslav.cz, tel.: 327 300140

Kde nás najdete