Zprávy pro jednání ZM - 12. 12. 2022

Vyvěšeno: 05.12.2022 - 05.12.2023
Kategorie: Usnesení, zápisy, zvukové záznamy a zprávy Zastupitelstva města Čáslavi

Pozn. ke zprávě č. 10 - Program regenerace městské památkové zóny pro období 2023-2027: přílohová část je k dispozici v tištěné formě na Odboru školství, kultury a památkové péče