ZASTUPITELSTVO MĚSTA - 11.12.2023 - Zprávy k projednání

Vyvěšeno: 04.12.2023 - 04.12.2024
Kategorie: Usnesení, zápisy, zvukové záznamy a zprávy Zastupitelstva města Čáslavi

Přílohy

 1. 01_MIKŠ_Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu - říjen 2023 - anonym. (1).pdf [PDF, 427 kB]
 2. 02_STRNAD_Rozpočtové opatření č. 6-2023 - anonym. (1).pdf [PDF, 368 kB]
 3. 03_STRNAD_Delegace k uskutečňování rozpočtových opatření - anonym. (1).pdf [PDF, 72 kB]
 4. 04_STRNAD_Návrh rozpočtu města Čáslavi na rok 2024 - anonym. (1).pdf [PDF, 249 kB]
 5. 05_STRNAD_Obecně závazná vyhláška města Čáslavi o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - anonym. (1).pdf [PDF, 340 kB]
 6. 06_STRNAD_Obecně závazná vyhláška města Čáslavi o místním poplatku z pobytu - anonym. (1).pdf [PDF, 155 kB]
 7. 07_STRNAD_Obecně závazná vyhláška města Čáslavi o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - anonym. (1).pdf [PDF, 274 kB]
 8. 08_STRNAD_Obecně závazná vyhláška města Čáslavi o místním poplatku ze psů - anonym. (1).pdf [PDF, 257 kB]
 9. 09_STRNAD_Poskytování odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům zastupitelstva (r. 2024) - anonym. (1).pdf [PDF, 87 kB]
 10. 10_STRNAD_Termíny konání zasedání ZM - r. 2024 - anonym. (1).pdf [PDF, 102 kB]
 11. 11_STRNAD_Návrh obsahu změny č.6 Územního plánu Čáslav (změna trasy přeložky silnice II-339) - anonym. (1).pdf [PDF, 2,33 MB]
 12. 12_STRNAD_Územní studie - areál Prokopa Holého Čáslav_Vzetí na vědomí - anonym. (1).pdf [PDF, 23,71 MB]
 13. 13_VACULÍKOVÁ_Souhlasné prohlášení k pozem. parc. č. 1749-34 a parc. č. 1749-33; Záměr prodeje pozemků parc. č. 1749-34 a parc. č. 1749-33 - anonym. (1).pdf [PDF, 5,6 MB]
 14. 14_VACULÍKOVÁ_Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - město Čáslav x SVJ Jablonského, Čáslav_Schválení Dodatčku č. 1 - anonym. (1).pdf [PDF, 3,84 MB]
 15. 15_MÁLEK_Zpráva kontrolního výboru o provedených kontrolách - anonym. (1).pdf [PDF, 5,04 MB]
 16. 16_MIKŠ_Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2023 - anonym. (1).pdf [PDF, 4,79 MB]
 17. 01_STRNAD_Vyhodnocení odpadového hospodářství města Čáslavi - anonym. (2).pdf [PDF, 3,54 MB]
 18. 02_MIKŠ_Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za srpen - září 2023 - anonym. (1).pdf [PDF, 444 kB]
 19. 03_STRNAD_Rozpočtové opatření č. 5-2023 - anonym. (1).pdf [PDF, 358 kB]
 20. 04_STRNAD_Zpráva o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti města Čáslav + přijatá opatření - anonym. (1).pdf [PDF, 11,03 MB]
 21. Dz1_STRNAD_Zrušení části usnesení č. ZM-22-23 bod 2; schválení Kupní smlouvy _ Pozemky - projekt Koželuhy - anonym..pdf [PDF, 1,71 MB]
 22. Dz2_STRNAD_Schválení koupě pozemků parc. č. st. 316, parc. č. 158-3 v k.ú. Čáslav; podpis Kupních smluv - anonym..pdf [PDF, 4,86 MB]
 23. Dz3_STRNAD_Smlouva o bezúročné zápůjčce pro Městskou nemocnici Čáslav - anonym. [PDF, 205 kB]