Krizový štáb obce s rozšířenou působností Čáslav

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Čáslav je zřízen starostou města Čáslav na základě ustanovení § 18 odst. 2, písm. a), zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),  dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací a je pracovním orgánem zřizovatele pro přípravu na krizové situace.

 

Stálé pracovní skupiny Krizového štábu obce s rozšířenou působností Čáslav zpracovávají zpravidla tyto dokumenty:

a) informace o situaci a prognózách vývoje

b) mapové nebo obdobné grafické znázornění okamžité situace

c) přehled již splněných nebo rozpracovaných opatření pro potřeby společné schůze krizového štábu

d) hodnocení stavu připravenosti obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav, orgánů kraje a složek integrovaného záchranného systému

e) přehled volných disponibilních lidských a věcných zdrojů a přehled okamžitých a očekávaných potřeb v souvislosti s řešením krizové situace nebo mimořádné události

f) návrhy dosud neuplatněných naplánovaných, modifikovaných opatření projednání při společné schůzi krizového štábu

g) návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost ze společné schůze krizového štábu

h) hlášení a informace jiným krizovým štábům

i) dílčí zpráva o řešení mimořádné události nebo dílčí zpráva o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních a zvukové a písemné záznamy o činnosti krizového štábu