Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Čáslav

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Čáslav je zřízena starostou města Čáslavi na základě ustanovení § 18 odst. 2, písm. a), zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací a je poradním orgánem zřizovatele pro přípravu na krizové situace.

 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Čáslav projednává a posuzuje

 

  1. připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení,

  2. přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,

  3. krizový plán obce s rozšířenou působností,

  4. finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,

  5. závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,

  6. stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,

  7. způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení. 

Složení Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Čáslav

(dále jen BR)

FUNKCE

Titul Jméno Příjmení

Předseda BR

starosta města Čáslav

JUDr. Vlastislav Málek

Místopředseda BR

místostarosta města Čáslav

Martin Horský

Člen BR

 

 

pracovník krizového řízení (tajemník BR)

Kateřina Jetlebová

tajemník Městského úřadu Čáslav

Ing. Martin Ronovský

ředitel územního odboru Kutná Hora HZS Středočeského kraje

Ing. Jiří Pokorný

vedoucí Obvodního oddělení Čáslav Policie ČR

npor. Mgr. Lubomír Vilímek

vedoucí stanice Čáslav, Záchranné zdravotní služby

MUDr. Josef Domácí

ředitel Městské nemocnice Čáslav

Mgr. MUDr. Dita Mlynářová, LL.M.