Střednědobý výhled města Čáslav

Sestavení střednědobého výhledu ukládá zákon § 3 odst.2 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jedná se o komplexní přehled schopnosti zabezpečení běžných provozních výdajů, stanovení finančních prostředků na investiční výdaje. Je to důležitý nástroj pro sestavení rozpočtu na daný rok a nedílná součást dotačních žádostí či případných žádostí o poskytnutí úvěru.