Optimalizace odpadového hospodářství města Čáslav

Studie je zpracována na základě objednávky města Čáslav. Předmětem studie je zpracování analýzy a návrh úpravy systému nakládání s komunálními a případně dalšími odpady ve městě Čáslav s ohledem na zákonné povinnosti města a další vývoj nakládání s odpady. Samostatnou součástí studie je návrh na rozvoj spolupráce obcí v odpadovém hospodářství v mikroregionu Čáslavsko a případně ve správním území ORP Čáslav.