Územní studie areálu Prokopa Holého

První veřejné setkání nad územní studií

Záznam ze seznámení veřejnosti s Územní studií areálu Prokopa Holého z 16. 5. 2022, které proběhlo na Nové scéně Dusíkova divadla od 18:00, viz odkaz https://bit.ly/VP160522

Termín 2. setkání na místě plánované bytové výstavby, o které studie pojednává, je stanoven na středu 1. 6. (od 17:00 do 18:00) u č. p. 1905 Prokopa Holého. 

Zasílat své dotazy či připomínky ke studii můžete do 30. 5. 2022 na e-mailovou adresu motyckova@meucaslav.cz 

 

Druhé veřejné setkání nad územní studií

Zde proběhlo připomínkování návrhu územní studie areálu a dialog s architekty. Následné 3. veřejné projednávání je plánováno na 3. týden v červenci. Bližší termín bude včas upřesněn. Upravená územní studie bude vyvěšena týden před termínem osobního setkání zde na webu města Čáslav spolu s pozvánkou na 3. projednávání.

Stále sbíráme podněty, návrhy a připomínky na: motyckova@meucaslav.cz do 15. 6. 2022! Protokol, emaily a sebrané připomínky z obou jednání budou podkladem pro úpravu studie.