Revitalizace parku J. Mahena

Večerní setkání v parku J. Mahena

Dovolujeme si Vás pozvat na příjemné letní setkání v parku v ulici J. Mahena, které se bude konat 20. 7. 2022 od 17:00 na daném místě. Při této příležitosti Vám představíme studii možné budoucí podoby parku.

Občanům nabízíme možnost nám poskytnout své připomínky prostřednictvím dotazníku, který můžete najít v tištěné podobě na podatelně Městského úřadu či online v elektronické podobě ZDE.

Podklady a podněty sbíráme do 13. 7. 2022. Tištěné dotazníky můžete odevzdat zpět na podatelnu Městského úřadu, do označeného boxu.

 

Edit 21. 7. 2022

Záznam z online streamu ze setkání – 20. 7. 2022: https://bit.ly/OS200722

Své další postřehy a připomínky můžete posílat do 30. 9. 2022 krajcova@meucaslav.cz

  • o názory brzy poprosíme také studenty přilehlého gymnázia
  • poté proběhne analýza všech konstruktivních připomínek

Studie možné budoucí podoby parku v ulici J. Mahena k náhledu, viz příloha.