Správní poplatky

Správní poplatky lze zaplatit v hotovosti přímo v kanceláři živnostenského úřadu.

Základní správní poplatky:

  • Ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání – 1000 Kč 
  • Další ohlášení živnosti, žádosti o koncesi (subjekt již podniká dle živnostenského zákona) – 500 Kč 
  • Změna rozhodnutí o udělení koncese – 500 Kč 
  • Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost – 500 Kč 
  • Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny – 100 Kč 
  • Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku dle § 60 živnostenského zákona na žádost – 20 Kč za každou, i započatou stránku 
  • Vydání sestavy podnikatelů ze živnostenského rejstříku na žádost – 5 Kč / 1 podnikatel 

 

Podrobnější informace o podnikání lze získat:

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění