Ochrana spotřebitele

Důležité odkazy na portály věnující se spotřebitelům, rady a pomoc při nákupu zboží nebo poskytnutí služby, návody k řešení spotřebitelských sporů.

Spotřebitelský ombudsman

S cílem pomoci občanům, zejména seniorům domoci se svých spotřebitelských práv, vznikl za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu projekt spotřebitelský ombudsman. Kontaktní místa spotřebitelského ombudsmana jsou zřízena při stávající síti obecních živnostenských úřadů, na které se mohou občané bezplatně obracet s žádostí o radu a pomoc při řešení spotřebitelských problémů vyplývajících z uzavřených kupních smluv na předváděcích akcích.

Pracovníci živnostenského úřadu pomohou spotřebiteli s kontaktováním spotřebitelských organizací a poraden, které následně budou spotřebiteli bezplatně pomáhat při řešení spotřebitelského problému.

Bližší informace o projektu lze nalézt na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, kde je rovněž k dispozici průběžně aktualizovaný seznam spotřebitelských organizací a poraden:

http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/spotrebitelsky-ombudsman/

Potřebujete najít řemeslníka a nevíte, kde ho hledat? Potřebujete si ověřit, zda má pro vykonávanou činnost příslušné živnostenské oprávnění?

Zkuste nahlédnout do Registru živnostenského podnikání. V tomto rejstříku naleznete všechny fyzické a právnické osoby podnikající v režimu živnostenského zákona.

Nejste spokojeni se způsobem vyřízení reklamace zakoupeného výrobku či služby v České republice?

Upozorňujeme, že o reklamaci rozhoduje prodávající, a pokud spotřebitel nesouhlasí se způsobem, jakým byla jeho reklamace vyřízena, má možnost řešit spor občanskoprávní cestou u příslušného soudu, popř. mimosoudně v případě, že na toto řešení přistoupí prodávající (další informace níže). Základní zásady reklamačního řízení jsou specifikovány na stránkách České obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce a živnostenské úřady jako veřejnoprávní orgány nejsou oprávněny do těchto vztahů vstupovat. Tyto instituce tak nemohou přinutit prodávajícího (poskytovatele služby), aby výsledek reklamace změnil, nemají oprávnění, aby podnikatele v těchto případech jakkoli sankcionovali. Lze doporučit zákazníkovi, aby si vyhledal příslušného soudního znalce a ještě před soudním řízením se pokusil o smírné řešení spotřebitelského sporu a jako důkazní materiál použil posudek znalce.

Jedete na dovolenou? Chcete si ověřit, zda Vámi vybraná cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku?

Nahlédnout můžete do seznamu cestovních kanceláří pojištěných proti úpadku. Pokud cestovní kancelář v seznamech neobjevíte, doporučujeme trvat na tom, aby se Vám zástupce cestovní kanceláře prokázal listinou ověřující uzavření pojištění proti úpadku. Pokud neuspějete, vyberte si raději zájezd u jiného podnikatele.