Obsahové náplně živností

Uvedené nařízení vlády stanovuje souhrn činností, které lze či nelze provádět v rámci jednotlivých živností. Jedná se právní normu, s pomocí které může podnikatel argumentovat při případném sporu o rozsahu živnostenského oprávnění.

Tento předpis stanoví
a) obsahové náplně živností řemeslných, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) obsahové náplně živností vázaných, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
c) obsahové náplně živností koncesovaných, které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení,
d) obsahovou náplň živnosti volné podle jednotlivých činností, která je uvedena v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

 

Odkazy:

K nalezení ve formulářích nebo pomocí odkazu na portálu: https://www.businessinfo.cz/navody/narizeni-o-obsahovych-naplnich-zivnosti/