Kalendář termínů

Přehled pro podnikatele – stanovené termíny pro splnění zákonných povinností vyplývajících ze živnostenského zákona nebo souvisejících právních předpisů.

 

Podnikatelé, živnosti, pro které je stanoven zákonný termín

Povinnost

Možný důsledek nesplnění povinnosti

Předpis

Termín

Realitní zprostředkování

kdo provozoval činnost na základě živnosti volné, musí neprodleně ohlásit živnost vázanou (pokud tak dříve neučinil) a do konce kalendářního roku doložit odbornou způsobilost

po termínu sankce za neoprávněné podnikání

39/2020 Sb., 190/2020 Sb.
249/2021 Sb.

do 31. 12. 2021

Realitní zprostředkování

podnikatel musí zajistit výkon činností, které spadají do „Realitního zprostředkování“, pouze fyzickými osobami splňujícími předepsané požadavky odborné způsobilosti

za přestupek lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč

39/2020 Sb.

do 3. 3. 2022

Silniční motorová doprava

každoroční prokázání finanční způsobilosti pro velká vozidla (prokazuje se dopravnímu úřadu)

změna rozsahu živnostenského oprávnění z moci úřední, sankční pozastavení či zrušení živnosti 

111/1994 Sb.

do 31. 7. 2022 

(lhůtu lze na základě žádosti podnikatele prodloužit do 31. 8. 2022)

 

Silniční motorová doprava

podnikatel, který má koncesi pro SMD nákladní provozovanou vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti a hodlá vykonávat SMD nákladní mezinárodní provozovanou vozidly nebo jízdními soupravami o povolené hmotnosti od 2,5 do 3,5 tuny (dodávky) určenými k přepravě zvířat nebo věcí musí požádat ŽÚ o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady prokazující splnění podmínky usazení, finanční a odborné způsobilosti

změna rozhodnutí o udělení koncese, kdy podnikatel nebude nadále oprávněn pro SMD nákladní mezinárodní provozovanou vozidly nebo jízdními soupravami o povolené hmotnosti od 2,5 do 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, tudíž nebude oprávnění poskytovat služby dodávkovými vozidly v zahraničí

217/2022 Sb.

111/1194 Sb.

do 1.2.2023