Formuláře ke stažení

Přílohy ke stažení

 1. JRF fyzická osoba (1).pdf [PDF, 273 kB]
 2. JRF právnická osoba.pdf [PDF, 150 kB]
 3. Změnový list.pdf [PDF, 270 kB]
 4. Obsahové náplně živností [PDF, 455 kB]
 5. Oznámení změn a doplnění zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele .doc [DOC, 43 kB]
 6. Plná moc.docx [DOCX, 14 kB]
 7. Pokyny k vyplnění JRF - fyzická osoba.docx [DOCX, 72 kB]
 8. Pokyny k vyplnění JRF - právnická osoba.docx [DOCX, 69 kB]
 9. Pokyny k vyplnění přílohy pro SSZ.docx [DOCX, 69 kB]
 10. Pokyny k vyplnění Změnového listu.docx [DOCX, 71 kB]
 11. Potvrzení o vykonané praxi.docx [DOCX, 19 kB]
 12. Prohlášení dědiců při úmrtí podnikatele.docx [DOCX, 15 kB]
 13. Prohlášení odpovědného zástupce.pdf [PDF, 129 kB]
 14. Přihláška k registraci - fyzická osoba.pdf [PDF, 192 kB]
 15. Přihláška k registraci - právnická osoba.pdf [PDF, 188 kB]
 16. Příloha - statutární orgán.pdf [PDF, 140 kB]
 17. Příloha pro SSZ.pdf [PDF, 251 kB]
 18. Seznam oborů živnosti volné.pdf [PDF, 151 kB]
 19. Souhlas s umístěním sídla.pdf [PDF, 175 kB]
 20. Žádost o vydání průkazu průvodce v oblasti cestovního ruchu.pdf [PDF, 349 kB]
 21. Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku.docx [DOCX, 20 kB]
 22. Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.docx [DOCX, 15 kB]
 23. Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - fyzická osoba.docx [DOCX, 29 kB]
 24. Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - právnická osoba.docx [DOCX, 33 kB]
 25. Žádost o zrušení registrace.pdf [PDF, 265 kB]
 26. Jak reklamovat zboží v EU.pdf [PDF, 399 kB]