Zrušení živnostenského oprávnění

Zrušení živnosti na žádost podnikatele

Je živnost zrušena dnem podání žádosti?

Živnost je zrušena k datu právní moci, ale nejdříve dnem podání žádosti, nelze zpětně.

Příklad: Podnikatel se dostaví na přepážku živnostenského úřadu, požádá o zrušení živnostenského oprávnění, počká na převzetí rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, a v případě, že se žadatel vzdá práva na odvolání, nabude rozhodnutí právní moci, tuto informaci ŽÚ vyznačí na rozhodnutí. Tento úkon nepodléhá správnímu poplatku.