Odpovědný zástupce

Jaký podnikatel potřebuje odpovědného zástupce?

  • Podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, nebo 
  • podnikatel, který je právnickou osobou pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. 

Odpovědný zástupce umožňuje podnikat v oborech s živnostenským oprávněním, pro které nemá dotyčná osoba samostatně výdělečně činná dostatečnou kvalifikaci v oboru – nesplňuje-li tedy podnikatel zvláštní podmínky provozování živnosti, případně přestal-li podnikatel tyto podmínky splňovat.

Odpovědný zástupce je osoba ustanovená podnikatelem (osobou samostatně výdělečně činnou), která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování všech předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti a nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.