Czech POINT

Eva Mojžíšová

Bc. Eva Mojžíšová

oprávnění, kontrola, Czech POINT, EZP, legalizace, vidimace                   

tel: 327 300 214
e-mail:
odbor: Obecní živnostenský úřad

Jitka Netálová

Jitka Netálová

oprávnění, kontrola, Czech POINT, EZP

tel: 327 300 216
e-mail:
odbor: Obecní živnostenský úřad

Monika Schneiderwindová

Bc. Monika Schneiderwindová

oprávnění, kontrola, Czech POINT, EZP, vidimace, legalizace

tel: 327 300 214
e-mail:
odbor: Obecní živnostenský úřad

Jitka Zemanová

Bc. Jitka Zemanová

oprávnění, kontrola, Czech POINT, EZP

tel: 327 300 216
e-mail:
odbor: Obecní živnostenský úřad

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech, a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci občana se státem, a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Na Obecním živnostenském úřadu Čáslav, v kancelářích označených logem Czech POINT, získají občané ověřené výpisy z dosud zpřístupněných centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě a na počkání.

V současné době se jedná o tyto ověřené výstupy z centrálních registrů:

 • výpis z katastru nemovitostí
 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis ze živnostenského rejstříku
 • výpis z Rejstříku trestů ČR pro fyzickou nebo právnickou osobu
 • výpis z bodového hodnocení osob z Centrálního registru řidičů (karty řidiče)
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • výpis elektronických receptů pacienta
 • výpis z veřejného rejstříku (obchodní, spolkový, nadační rejstřík...)

Na tomto pracovišti je možné v souvislosti s datovými schránkami provádět tyto úkony:

 • podání žádosti o zřízení datové schránky
 • podání žádosti o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • podání žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • podání žádosti, aby datová schránka plnila či neplnila funkci orgánu veřejné moci
 • podání oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • podání oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby, statutárního orgánu nebo vedoucího orgánu veřejné moci (zrušení osoby), popř. vydání nových přístupových údajů
 • povolení nebo zrušení příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)
 • formulář vyřízení reklamace v souvislosti s nedoručením přístupových údajů
 • oznámení o změně statutárního orgánu

Pracoviště dále provádí:

 •  autorizovaná konverze dokumentů do listinné podoby
 •  autorizovaná konverze dokumentů do elektronické podoby
 •  zprostředkovaná identifikace
 •  výpis údajů z registru obyvatel
 •  veřejný výpis údajů z registru osob
 •  výpis o využití údajů z registru obyvatel
 •  záznam o využívání údajů v registru osob
 •  žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel
 •  žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob
 •  žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel
 •  formulář registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 

Vybírání peněžních poplatků na úseku Czech POINTU se řídí zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Kde nás najdete