Aktuální informace pro podnikatele

Povinnosti podnikatele při dočasném uzavření provozovny

Dočasné uzavření provozovny není podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznamovat. Je však povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec dočasného uzavření (tato povinnost se netýká mobilních provozoven a automatů).

Tedy pokud je provozovna dočasně uzavřena na základě usnesení vlády, není nutné navštěvovat živnostenský úřad.

 

Změny pro podnikatele od roku 2022

https://www.businessinfo.cz/navody/special-zmeny-pro-podnikatele-od-roku-2022/

 

Změny pro podnikatele od roku 2021

Na podnikatele čeká v tomto roce řada změn. Mezi důležité patří např. možnost využití paušální daně, novinky z vládního daňového balíčku, zvýšení minimálních záloh na zdravotním a sociálním pojištění nebo nové kompenzace a dotace pro podnikatele, kteří byli zasaženi pandemickými opatřeními.

Informace naleznete na Portálu.

BusinessInfo.cz: https://www.businessinfo.cz/navody/special-zmeny-pro-podnikatele-od-roku-2021/

Přílohy ke stažení

  1. DOPRAVNÍ BALÍČEK.pdf [PDF, 154 kB]