Reakce místostarosty Martina Horského na článek Tomáše Ouředníka

Tomáš Ouředník si velmi dobře uvědomuje, že jeho články vytvářejí špatný mediální obraz naší nemocnice a celého města jen pro jeho osobní odplatu za politické odmítnutí.

Zastupitelstvu a veřejnosti bude představen záměr bytové a rodinné výstavby, který jsme obdrželi od developerů, pak bude dle zákona v prodloužené lhůtě vyvěšen k připomínkování.
 
Teprve následně zastupitelstvo schvaluje na jednom z následujících zasedání samotný prodej pozemků a developerskou výstavbu. 
 
Další developer, který poslal zájmový dopis bez konkrétní nabídky, byl informován o zasedání zastupitelstva, tak aby mohl i on včas reagovat a svou nabídku konkretizovat.
 
Předem jsme občany informovali, aby zaměřili svou pozornost na tyto body zasedání zastupitelstva, tak aby mohli zhlédnout prezentaci, která bude jako samostatné video následně uveřejněna, a dostalo se jim celkových, neupravených informací. Všechny materiály jsou předem dostupné na webových stránkách města.
 
Tomáši Ouředníku vím, že se chcete zviditelnit, to je Vaše rozhodnutí, ale přestaňte přitom škodit našemu městu, naší nemocnici (předžalobní výzvu jste již obdržel) a našim zaměstnancům!
 
Martin Horský
místostarosta města Čáslavi