Pestrost demokracie a svoboda vyjádřit svůj názor

Vyjádření starosty města JUDr. Vlastislava Málka k diskusi ohledně dětského hřiště na Čeplově.
 
Žijeme v turbulentní době a společnost se čím dál více štěpí. Názorně to dokumentuje atmosféra, která se vytvořila na základě ankety o vybudování nového dětského hřiště v ulici U Cihelny na Čeplově.
 
 
Nedávno se na Odbor správy majetku MěÚ obrátily dvě maminky žijící na Čeplově s žádostí o vybudování dětského hřiště v této lokalitě. Tato iniciativa přinášela změnu proti původnímu stanovisku občanů vyjádřenému před řadou let. Logicky tudíž chtěli naši zaměstnanci zjistit širší názorovou hladinu a uspořádali anketu. Do té se zapojilo 2.695 ! hlasujících, z nichž bylo 1.792 pro a 903 proti. Prokazatelně se na obou stranách „barikády“ zapojili hlasující, kteří využili robotů pro prosazení svého stanoviska. Za dané situace nezbylo nic jiného, než takové hlasování nevzít jako základ pro rozhodnutí.
 
Je zřejmé, že téma velmi zarezonovalo a bohužel ukázalo na smutnou skutečnost dnešní doby. Společnost je nesmiřitelně rozdělená a odlišný názor je názorem nepřítele, hlupáka, někoho, kdo chce druhým škodit a mařit jejich přání.
Chceme veřejnou a klidnou debatu. Náš odbor připravil koncept vybudování dětského hřiště, které by umožnilo i komunitní setkávání rodičů s dětmi. Každý s tím nemusí souhlasit, někdo má vlastní zahrádku, kde si děti zahrají pod dozorem rodiny, další se nepotřebuje s jinými lidmi setkávat. Mnozí se obávají nadměrného hluku a scházení se skupin omladiny, která bude rušit klid ostatních.
 
Rozhodnutí nelze přijmout na základě zmanipulovaného hlasování. K debatě se vrátíme. Věřím, že se za pár měsíců budeme moci potkat veřejně a zastánci i odpůrci návrhu budou otevřeně a bez urážek druhých argumentovat k obhajobě svého názoru.
Naslouchat názorům občanů je důležitý předpoklad demokratického rozhodování, svobodné vyjádření vlastního názoru je neodmyslitelnou součástí našeho života. Chci věřit, že stejně významný je i respekt k názoru druhých.