Jednání ohledně hluku letadel 21. základny taktického letectva

Na starostu města se obrátili občané se stížnostmi na zvýšený hluk letadel 21. taktické základny. Zatímco mnoho občanů vnímá letecký provoz vojenského letiště jako součást života, který k našemu městu neodmyslitelně patří, někteří opakovaně projevují výhrady zejména k hluku, jenž je s výcvikem display pilota JAS-39 Gripen či přelety letounů L-159 nad městem, spojen.

Starosta města se sešel na radnici s velitelem základy plk. gšt. Ing. Jaroslavem Míkou, předal mu podněty, stížnosti občanů, a požádal ho o písemné stanovisko. Plné znění vyjádření pana velitele zveřejňujeme níže. „Pan velitel přijal pozvání na zasedání zastupitelstva, kde se k problematice osobně vyjádří. Uvítám, když veřejnost bude vnímat naše vojáky v celém komplexu jejich působení, kdy byli mimo jiné velkou podporou v období koronavirové pandemie a bez jejich obětavého nasazení při působení v naší nemocnici a domově důchodců bychom nebyli schopni plnohodnotně zvládnout péči o naše občany,“ uvedl starosta města JUDr. Vlastislav Málek.

 

Vyjádření pana velitele plk. gšt. Ing. Jaroslava Míky:

Vážený pane starosto,

děkuji Vám za naše konstruktivní jednání, které mezi námi proběhlo minulý týden. Jedním z hlavních bodů našeho jednání byla i opakovaná stížnost pana Procházky na hluk a přelety letounů L-159 nad Čáslaví v měsících květnu a srpnu.

Všichni příslušníci 21. základny taktického letectva, včetně mě osobně, si plně uvědomují, že dennodenní přípravou k ochraně vzdušného prostoru a teritoria České republiky způsobujeme hlukovou zátěž mnoha českých občanů, ty čáslavské nevyjímaje. Z toho důvodu implementujeme na úkor stoprocentní kvality taktického výcviku mnoho protihlukových opatření, jako jsou změna kurzu letu hned po vzletu, létání nadzvukovou rychlostí v omezené míře a ve velkých výškách, oznamování nestandardních výcvikových letů v prostorech činnosti apod. Všechna tato opatření jdou na úkor kvality našeho výcviku, ale naprosto se ztotožňujeme s jejich implementací.

Nedílnou součástí naší práce je také komunikace s veřejností, abychom transparentně ukázali našim občanům, že finanční prostředky vložené do obrany vlasti se neutrácejí bezúčelně a že hlučný provoz základny se děje v podstatě v zájmu nás všech. Komunikace s veřejností se odehrává nejenom ve světě médií, ale také formou prezentace na veřejnosti, která má přidanou hodnotu v podpoře českého průmyslu a propagace České republiky v zahraničí. A právě nácvik ukázek našich schopností vyžaduje speciální výcvik, který nelze realizovat mimo základnu a její nejbližší okolí. Tento nácvik probíhá se železnou pravidelností od roku 2005 především v jarních měsících. Pokaždé, když je tento typ úkolu plánován, veřejnost informujeme. Piloti striktně dodržují veškerá omezení daná předpisy. Z pohledu obyvatel Čáslavi je nejdůležitější hledisko minimální výšky nad městem, která je 300 metrů. Tato výška zaručuje, aby letoun v případě jakýchkoliv technických problémů neohrozil lidi ve městě. Na druhou stranu je tento ojedinělý přelet v trvání pouhých několika sekund spojen s hlukem a jistým pocitem ohrožení některých jedinců, který z psychologického hlediska chápu, i když racionálně je zcela neopodstatněný. Dalším důvodem k případným stížnostem muže být fakt, že jsme tento výcvik opakovali nestandardně i v srpnu tohoto roku. Důvodem je zrušení mnoha leteckých událostí ve spojení s pandemií covidu-19, a tudíž se piloti, vycvičení již na jaře, nemohli udržovat v požadovaném stavu vycvičenosti při provádění leteckých ukázek mimo domovskou základnu.

Upřímně, jako velitel základny z toho sám nemám radost, že zase zatížíme hlukem její nejbližší okolí. Protihluková omezení mohou zasahovat do kvality taktických postupů, ale za žádnou cenu nesmí jít na úkor bezpečnosti letů. Proto jsme stanovili z hlediska bezpečnosti nejmenší přijatelný počet letů k obnově vycvičenosti našich pilotů. Jednalo se o dva nácviky dvojice letounů L-159 a o dva nácviky letounu JAS-39. Poslední nácvik proběhl v úterý 24. srpna. Tím bude pro rok 2021 s lety nad městem a okolím konec. Pro rok 2022 opět plánujeme v jarních měsících výcvik našich pilotů pro ukázky na veřejnosti. Tak jako v uplynulých letech se bude jednat asi 12 letů, které budou spojeny s hlukovou zátěží v okolí letiště.

Na závěr obyvatele Čáslavi a okolních obcí ujišťuji, že při nácviku ukázek je oblast bezpečnosti letů jednou z nejzásadnějších sledovaných oblastí. Během nácviků v uplynulých letech nedošlo k jedinému porušení předpisů.

Pane starosto, 21. základna taktického letectva je jedinou svého druhu v České republice. Za téměř 70 let své existence se stala nedílnou součástí regionu. Základna poskytuje práci nemalému počtu místních obyvatel, kteří se následně svou ekonomickou aktivitou podílejí na udržitelném rozvoji Čáslavska. Základna nemalou měrou pomáhá obyvatelům při zvládání krizových situací nevojenského charakteru. Základna je jedním z pilířů obrany suverenity našeho státu. Pevně věřím, že oněch 12 hlučnějších letů z více než 4000 ročně nezpůsobí dramatickou újmu na psychice a zdraví obyvatel města. V konečném důsledku tam žijí rodiny i našich příslušníků. 

 

Těším se na další spolupráci s Vámi a s obyvateli města. Jsem otevřený jakékoliv diskusi.

 

S pozdravem

plk. gšt. Ing. Jaroslav Míka

velitel 21. základny taktického letectva Čáslav