Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení - optická síť na pozemcích v kat. území Čáslav

Vyvěšeno: 06.06.2022 - 21.06.2022
Kategorie: Oznámení odboru výstavby a regionálního rozvoje