Veřejná vyhláška Oznámení o vydání změny č.2 Územního plánu Rohozec a vyhotovení úplného znění Územního plánu Rohozec po vydání změny č.2

Vyvěšeno: 15.03.2023 - 31.03.2023
Kategorie: Oznámení odboru výstavby a regionálního rozvoje