Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v kat. území Vlkaneč, na pozemku p.č. 1197/12

Vyvěšeno: 03.05.2023 - 18.05.2023
Kategorie: Oznámení odboru dopravy