Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: silnice č. III/33825 v obci Potěhy

Vyvěšeno: 14.09.2023 - 29.09.2023
Kategorie: Oznámení odboru dopravy