Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - o prodloužení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: silnice č. II/338, II/337 a II/339 v územním obvodu ORP Čáslav

Vyvěšeno: 26.09.2023 - 12.10.2023
Kategorie: Oznámení odboru dopravy