Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Doubrava, ř. km 21,00 – 28,08

Vyvěšeno: 20.06.2022 - 07.07.2022
Kategorie: Odbor životního prostředí