Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů vrácení dokumentace vlivů záměru „Rozšíření Centra komplexního nakládání s odpady Čáslav“ na životní prost

Vyvěšeno: 13.03.2023 - 29.03.2023
Kategorie: Odbor životního prostředí