Oznámení o zahájení územního řízení v katastrálním území Potěhy

Vyvěšeno: 11.05.2022 - 26.05.2022
Kategorie: Oznámení odboru výstavby a regionálního rozvoje