Rok 2021

V případě, že žadatel při vyplňování formuláře potřebuje více prostoru pro textové vyjádření (například pro odůvodnění výše požadované dotace), může jej zaslat zvlášť jako přílohu.