Termíny vydání

Přesný termín uzávěrky pro jednotlivá vydání není stanoven – inzerce je přijímána do naplnění kapacity, nejlépe však do 5. dne v daném měsíci. 

 
Termíny distribuce novin do schránek v Čáslavi v roce 2022:
 

číslo vydání pro měsíc distribuce
01/2022 leden prosinec 2021
02/2022 únor od 27. 1. 
03/2022 březen od 25. 2.
04/2022 duben od 25. 3.
05/2022 květen od 27. 4. 
06/2022 červen od 26. 5. 
07–08/2022 červenec–srpen od 27. 6. 
09/2022 září od 25. 8. 
10/2022 říjen od 26. 9.
11/2022 listopad od 26. 10.
12/2022 prosinec od 25. 11.
01/2023 leden od 27. 12.