Složení redakční rady

Členové redakční rady:

Mgr. Ing. Markéta Čapková, Ph.D.

Mgr. Martin Kolář

Vojtěch Nezbeda

Ing. Igor Sloboda

JUDr. Jan Urban

Mgr. Jiří Nedvěd

Mgr. Filip Velímský, Ph.D.