Složení redakční rady

Členové redakční rady:

Mgr. Ing. Markéta Čapková, Ph.D.
Mgr. Martin Kolář
Vojtěch Nezbeda
Ing. Igor Sloboda
Mgr. Jaroslava Šorčíková
JUDr. Jan Urban
Mgr. Filip Velímský, Ph.D.;