Inzerci do Čáslavských novin přijímáme 

prostřednictvím e-mailu: 
info@meucaslav.cz
 
písemně či osobně na adrese:
Informační středisko Čáslav
Jana Žižky z Trocnova 197
Čáslav
286 01 
 
Uzávěrka příjmu inzerce nejpozději do 5. dne měsíce předcházejícího termínu vydání – tedy například do 5. 5. pro červnové vydání.