Sekretariát a krizové řízení

Kateřina Jetlebová

Kateřina Jetlebová

pracovnice krizového řízení

tel: 604 779 797
e-mail:
odbor: Sekretariát a krizové řízení

Zdeňka Veselá

Zdeňka Veselá

asistentka starosty, místostarostky a tajemníka

tel: 327 300 201
e-mail:
odbor: Sekretariát a krizové řízení

  • technicky, organizačně a administrativně zabezpečuje jednání zastupitelstva města a rady města, vypracovává zápisy z jednání těchto orgánů a jejich usnesení
  • zajišťuje úkoly pro brannou pohotovost státu, válečný stav a mimořádné situace, hospodářskou mobilizaci
  • organizačně zabezpečuje chod krizového štábu a bezpečnostní rady města

Kde nás najdete