Sběrné místo

Občané města Čáslavi mají možnost celoročně a zdarma odevzdávat odpady na sběrném místě v ulici Jeníkovská 301/74.

 

Charakteristika některých odpadů, které lze na sběrném místě odevzdat:

Objemný odpad – komunální odpad, který pro svůj charakter nebo velikost není možné odkládat do sběrných nádob na směsný komunální odpad nebo tříděný odpad (koberce, nábytek, tabulové sklo, pěnový polystyren, aj.)

Biologicky rozložitelný odpad – odpad rostlinného původu z údržby zeleně (tráva, větve, listí apod.) a rostlinné zbytky z domácností (slupky a zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky apod.)

Nebezpečný odpad – odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. výbušnost, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicitu, žíravost, infekčnost apod.). Jedná se například o suché nebo jiné baterie, zbytky barev a rozpouštědel a jejich obaly, poškozené zářivky a výbojky, zbytky spotřební chemie, olejové filtry, odpadní motorové oleje, olověné akumulátory, kyseliny, louhy, textilní materiál znečištěný škodlivinami apod.

Vysloužilá elektrozařízení: lednice, mrazáky, televize, rádia, počítače, monitory, zářivky, výbojky a jiná svítidla, sporáky, pračky, vysavače, fény, mobilní telefony, elektrické dětské hračky apod. – odevzdávají se KOMPLETNÍ (lednice včetně kompresoru apod.)

Využitelné složky komunálního odpadu – papír, plast, sklo

Jedlé oleje a tuky – v uzavřených plastových lahvích

 

Otevírací doba:

Pátek                                 14:00–17:00

Sobota                               9:00–12:00     14:00–17:00

Neděle, svátky                   ZAVŘENO

 

 

Odpady, které lze odevzdat na tomto sběrném místě:

Objemný odpad 

Nebezpečný odpad 

Biologicky rozložitelný odpad 

Kovy 

Papír 

Plast 

Sklo 

Elektrozařízení, na která se vztahuje povinnost zpětného odběru 

Textil 

Jedlé oleje a tuky

Pneumatiky