Úmrtí

Šárka Jarošová

Bc. Šárka Jarošová

sociální pracovnice

tel: 327 300 134, 727 805 047
e-mail:
odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

František Marcaník

František Marcaník

správce hřbitova

tel: 725 446 690
e-mail:
odbor: Odbor majetku a investic

Zuzana Kolářová, DiS.

Zuzana Kolářová, DiS.

Evidence městského hřbitova, školství

tel: 327 300 116
e-mail:
odbor: Odbor školství, kultury a památkové péče

Oznámit úmrtí je matričnímu úřadu povinen lékař do 3 pracovních dnů od prohlídky těla zemřelého. Matriční úřad Čáslav vydá úmrtní list do 30 dnů po obdržení podkladů k zápisu úmrtí.

MěÚ Čáslav, matriční úřad je příslušný k vystavení úmrtního listu, pokud došlo k úmrtí v těchto obcích: Bílé Podolí, Brambory, Čáslav, Čejkovice, Dobrovítov, Horka I., Horušice, Hraběšín, Chotusice, Kluky, Krchleby, Močovice, Rohozec, Semtěš, Souňov, Starkoč, Šebestěnice, Třebešice, Třebonín, Vlačice, Vodranty, Vrdy, Zbýšov, Žehušice.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Úmrtní list bude vydán členům rodiny (tj. manžel/ka, děti, rodiče, prarodiče, vnuci, sourozenci) nebo jejich zplnomocněným zástupcům (podpis na plné moci musí být úředně ověřen). Dále fyzické osobě, která prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti, anebo osobě, která je vypravitelem pohřbu.

Úmrtní list lze po doručení potřebných dokladů zaslat oprávněné osobě poštou doporučeně do vlastních rukou nebo převzít osobně na matričním úřadě.

 

Jaké doklady potřebujete mít s sebou

  • doklad totožnosti OP/CP
  • matriční doklady, kterými lze prokázat rodinnou vazbu k zemřelému
  • pokud jste vypravitel pohřbu, je třeba předložit objednávku pohřbu /popř. fakturu/ z pohřební služby
  • občanský průkaz zemřelého, pokud ho má oprávněná osoba k dispozici

 

Sociální pohřby

Dle zákona o pohřebnictví nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení těla zemřelého žádný vypravitel pohřbu, zajistí pohřbení podle místních zvyklostí obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo bylo tělo zemřelého nalezeno.

Sociální pohřby zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví, paní Šárka Jarošová – telefonní kontakt 327 300 134 / 727 805 047

 

Pohřebnictví

Pověřená osoba: Zuzana Kolářová, DiS.

Městský úřad Čáslav, sídlo odboru Generála Eliáše 6.

Telefon: 327 300 116

E-mail: kolarova@meucaslav.cz

  • evidence hrobových míst
  • souhlasy s ukládáním, vykopáním/otevřením nebo rekonstrukcí hrobu
  • nájemní smlouvy hrobových míst

 

Správce hřbitova: František Marcaník

Telefon: 725 446 690

  • údržba hřbitova
  • výběr nových hrobových míst k pronájmu
  • zprostředkování kamenických a pohřebnických služeb 

 

Pohřbívání

Při ukládání zesnulého na městském hřbitově v Čáslavi je potřeba dodat umrtní list a popř. doklad o zpopelnění. Obratem Vám bude vydán souhlas správce pohřebiště s uložením, který poslouží jako oprávnění k manipulaci s hrobem. Dokumenty lze dodat elektronicky na adresu kolarova@meucaslav.cz, či osobně v úředních hodinách, nebo po předchozí telefonické domluvě s paní Kolářovou na tel.: 327 300 116.

 

Kde nás najdete