Úmrtí

Šárka Jarošová

Bc. Šárka Jarošová

sociální pracovnice

tel: 327 300 134, 727 805 047
e-mail:
odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Yveta Hladíková

Yveta Hladíková

školství

tel: 327 300 114
e-mail:
odbor: Odbor školství, kultury a památkové péče

Oznámit úmrtí je matričnímu úřadu povinen lékař do 3 pracovních dnů od prohlídky těla zemřelého. Matriční úřad Čáslav vydá úmrtní list do 30 dnů po obdržení podkladů k zápisu úmrtí.

MěÚ Čáslav, matriční úřad je příslušný k vystavení úmrtního listu, pokud došlo k úmrtí v těchto obcích: Bílé Podolí, Brambory, Čáslav, Čejkovice, Dobrovítov, Horka I., Horušice, Hraběšín, Chotusice, Kluky, Krchleby, Močovice, Rohozec, Semtěš, Souňov, Starkoč, Šebestěnice, Třebešice, Třebonín, Vlačice, Vodranty, Vrdy, Zbýšov, Žehušice.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Úmrtní list bude vydán členům rodiny (tj. manžel/ka, děti, rodiče, prarodiče, vnuci, sourozenci) nebo jejich zplnomocněným zástupcům (podpis na plné moci musí být úředně ověřen). Dále fyzické osobě, která prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti, anebo osobě, která je vypravitelem pohřbu.

Úmrtní list lze po doručení potřebných dokladů zaslat oprávněné osobě poštou doporučeně do vlastních rukou nebo převzít osobně na matričním úřadě.

 

Jaké doklady potřebujete mít s sebou:

 • doklad totožnosti OP/CP
 • matriční doklady, kterými lze prokázat rodinnou vazbu k zemřelému
 • pokud jste vypravitel pohřbu, je třeba předložit objednávku pohřbu /popř. fakturu/ z pohřební služby
 • občanský průkaz zemřelého, pokud ho má oprávněná osoba k dispozici

 

Sociální pohřby

Dle zákona o pohřebnictví nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení těla zemřelého žádný vypravitel pohřbu, zajistí pohřbení podle místních zvyklostí obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo bylo tělo zemřelého nalezeno.

Sociální pohřby zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví, paní Šárka Jarošová – telefonní kontakt 327 300 134 / 727 805 047

 

Pohřebnictví

Pověřená osoba p. Yveta Hladíková, Městský úřad Čáslav, sídlo odboru Generála Eliáše 6.

Telefon: 327 300 114

E-mail: hladikova@meucaslav.cz

Správce hřbitova: František Marcaník, telefon: 725 446 690

 

Zájemcům jsou nově k dispozici mapové podklady v aplikaci GObec - zde

 • Vyhledávání hrobového místa podle
  • Sekce, čísla
  • Zesnulého
 • Při najetí myši na příslušný hrob uživatel uvidí
  • Termín pronájmu od 
  • Doba trvání smlouvy
  • Seznam zesnulých
  • Foto přílohy

Kde nás najdete