Zřízení datové schránky

Datová schránka se zřizuje na žádost, a to fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím nebo právnickým osobám, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Právnickým osobám, které jsou zapsány v OR, je datová schránka zřízena automaticky.

Žadatel nejprve předloží platný doklad totožnosti, na jehož základě pracovník přepážky ověří jeho totožnost. Na základě předloženého dokladu vyplní žádost, kterou poté nechá žadatele podepsat. Ministerstvo vnitra odešle přístupové údaje žadateli na jeho kontaktní adresu do vlastních rukou.

Schránku si můžete zřídit na pracovišti Czech POINT.

 

Co je nutné mít s sebou:

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • není potřeba vyplňovat předem žádný formulář, pracovník přepážky vyplní elektronický formulář přímo na místě

 

Zřízení datové schránky je zdarma

Pokud žádost neobsahuje elektronickou přílohu (např. plnou moc, živnostenský list atd.), je datová schránka zřízena bezodkladně a přístupové údaje obdrží žadatel ihned na svou e-mailovou adresu. V případě, že žádost obsahuje přílohu, řeší se ve správním řízení na ministerstvu vnitra a lhůta pro vyřízení se řídí správním řádem.