Rybářský lístek

Rybářský lístek se vydává pro území celé ČR na dobu 1 roku, 3 let, nebo 10 let dle právních předpisů uvedených níže.

 

Rybářský lístek může být vydán majiteli dříve vydaného lístku (po jeho předložení) či po předložení Osvědčení o získané kvalifikaci (vydává Český rybářský svaz) a dokladu totožnosti. Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem (po novele č. 104/2011 Sb. s účinností od 1. 7. 2011), v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.

Žadatel nejprve předloží starý rybářský lístek nebo Osvědčení o získané kvalifikaci.

Poté spolu s pracovníkem přepážky vyplní Žádost o vydání rybářského lístku, kde si také zvolí dobu, na kterou mu bude lístek vydán (1 rok, 3 roky, 10 let, případně na dobu neurčitou).

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • Osvědčení o získané kvalifikaci (z Českého rybářského svazu), dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže + doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
  • Žádost o vydání rybářského lístku je k dispozici na přepážce agendy Czech POINT

 

Poplatky (hradí se při vystavení RL):

  • na 1 rok 100 Kč (50 Kč*)
  • na 3 roky 200 Kč (100 Kč*)
  • na 10 let 500 Kč (250 Kč**)
  • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let 1000 Kč (500 Kč**)

* pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

** pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

 

Zákonná lhůta pro vyřízení je 30 dnů, ale rybářský lístek se zpravidla vystavuje na počkání.

 

Nejčastější dotazy:

Mohu pro své dítě mladší 15 let získat rybářský lístek bez jeho přítomnosti?

Ano, zákonný zástupce (rodič) musí předložit svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (jestliže má dítě v OP zapsané, rodný list nepředkládá).

 

Mohu si nechat vystavit rybářský lístek pro někoho jiného?

Ano, ale jen na základě plné moci.

 

Mohu si nechat vystavit duplikát v případě ztráty lístku?

Ne, současné právní předpisy tuto skutečnost neumožňují. V případě odcizení, ztráty lístku apod. je nutné zažádat o nový rybářský lístek, tzn. je nutné předložit Osvědčení o získané kvalifikaci od Českého rybářského svazu.

 

Za agendu odpovídá odbor:

Odbor životního prostředí, úsek rybářství