Výpis z bodového systému a výpis z evidenční karty řidiče

Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje údaje z registru řidičů na základě písemné žádosti fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené, nebo jiným fyzickým či právnickým osobám na základě písemného souhlasu (ověřené plné moci) osoby, o jejíž údaje fyzická či právnická osoba žádá.

Žádost je třeba podat na MěÚ Čáslav, odbor dopravy, oddělení registru řidičů. Případně na žádost řidiče vydá ověřený výstup z Registru řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy) i kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT.

 

Žadatel předloží:

  • platný doklad totožnosti

 

Správní poplatky:

  • 15 Kč za první stránku, každá další i započatá stránka 5 Kč (poplatek bude vybrán v hotovosti, případně je možné ho uhradit platební kartou)

 

Agendu spravuje:

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů

Kde nás najdete